Oplatí sa zaplatiť realitného makléra? - TIGER REALITY s. r. o.

Oplatí sa zaplatiť realitného makléra?

Rozhodli ste sa predať svoju nehnuteľnosť a stále váhate, či osloviť realitného makléra?

Provízie realitných maklérov sú predsa dosť vysoké a bola by škoda platiť za niečo, čo si viete urobiť sami.

Určite však budete so mnou súhlasiť, že čím dlhšie a lepšie ovládate nejakú profesiu, tak je vám jasné, že veci nie sú také jednoduché, ako sa zdajú na prvý pohľad.

Poďme sa pozrieť bližšie na to, čo tvorí províziu realitného makléra.

 

Práca makléra ešte pred samotným predajom

Skúsený realitný maklér vie, že skôr ako vôbec nejakú nehnuteľnosť bude schopný reálne ponúknuť na predaj, musí si urobiť jej audit.

To znamená, že bude potrebovať o nehnuteľnosti vedieť všetko.

Potrebné je dôkladne prezrieť list vlastníctva, preveriť nehnuteľnosť na katastrálne mape, overiť si, že nehnuteľnosť je reálne predajná z právnej stránky, zohľadniť daňové a finančné aspekty predaja. Na väčšine nehnuteľnosti viaznu rôzne záložné práva, vecné bremená, sú v podielovom spoluvlastníctve a niektoré reálne nie sú vedené ani na liste vlastníctva. Sú to rôzne prístavby, garáže a iné stavby, ktoré sú na pozemku, ale nie je možné ich previesť. Vtedy maklér pracuje na tom, aby bol právny stav v súlade s tým faktickým.

 

Marketingové náklady

Pod týmto by si niekto mohol predstaviť len inzerovanie na niektorom z realitných portálov.

Cesta k „ zaveseniu“ inzerátu je však oveľa dlhšia.

Aby bolo možné nehnuteľnosť ponúknuť na predaj, musí ju maklér najprv na to pripraviť. Nejde len o samotné nafotenie nehnuteľnosti.

Z úst makléra, ktorého sa oplatí zaplatiť, budete najpravdepodobnejšie počuť slová ako homestaging, 3D virutálna prehliadka, prípadne 3D vizualizácie, propagácia na facebooku, instagrame, rôznych predajných portáloch, banner....

Tieto moderné marketingové nástroje sú značne nákladné a preto mnohí makléri ich nepoužívajú, hoci pomáhajú predať nehnuteľnosť za vyššiu cenu a rýchlejšie.

Preto, ak si maklér bude pýtať za svoju prácu menej ako je to bežné, nie je možné, aby vám bol schopný poskytnúť vyššie spomenuté služby a obmedzí sa len na to, čo jeho samotného nič nestojí.

 

Obhliadky, telefonáty, pracovné stretnutia

Okrem marketingových nákladov, maklér musí robiť tzv. obhliadky. Tie si dohaduje a časovo zosúlaďuje e-mailom, telefonátmi.

Časovo obhliadky zaberú značnú časť práce. Nejde len o samotný čas strávený so záujemcom na nehnuteľnosti. Pred každou obhliadkou strávi maklér určitý čas prípravou, sumarizáciou podstatných informácii, formálnych podkladov k obhliadke, čas strávený dopravou na miesto obhliadky. Samotná obhliadky trvá od 30 min do 1,5 hodiny v závislosti od nehnuteľnosti a osoby záujemcov. Počet obhliadok býva v priemer okolo 7 – 10 ale sú aj nehnuteľnosti, kde počet obhliadok je vyšší.

 

Podklady pre kataster, banku, geodeta, znalca

V predajnom procese maklér trávi čas tiež zhromažďovaním potrebných podkladov pre prevod nehnuteľnosti. Zabezpečuje rezervačnú zmluvu, kúpnu zmluvu s návrhom na vklad, prípadne ine typy zmlúv. Zabezpečuje znalca pre znalecké posudky, pomáha pri zabezpečení podkladov pre vybavenie hypotéky.

 

Popredajný servis

Zanesením kúpnych zmlúv na kataster práca realitného makléra nekončí. Potrebné je nehnuteľnosť ešte protokolárne odovzdať. Ide o odpis energii, odovzdanie kľúčov a iných dohodnutých vecí. V prípade, že maklér je splnomocnený na prepis energii, zabezpečuje všetky úkony, ktoré sú s tým spojené.

 

Skúsenosti a prax

Ak ste si doteraz povedali, že toto predsa nemôže stáť tak veľa, dostávame sa k najväčšej časti hodnoty provízie. Tou sú práve skúsenosti, obchodné zručnosti, psychológia predaja, špeciálne poznatky z oblasti realitného práva, katastra, daňové znalosti a ďalšie špeciálne zručnosti, ktoré tvoria podstatu tejto profesie.

Skúsenosť a prax realitného makléra nie jeden krát ušetrila peniaze či kupujúcim alebo predávajúcim, ale aj zabránila tomu, aby došlo k zbytočným nákladom spojených s predajom. Každý obchodný prípad má svoje špecifiká a je umením realitného makléra poskytnúť na mieru ušitý servis obom zúčastneným stranám.

autor: JUDr. Mgr. Lucia Daubnerová