Ocenenie nehnuteľností - TIGER REALITY s. r. o.

Ocenenie nehnuteľností

Vypracujeme vám profesionálne ocenenie vašej nehnuteľnosti, na základe odborného vyjadrenia našej realitnej kancelárie už do 48 hodín.

Pri stanovení ceny využívame kombináciu porovnávacej metódy a vplyvov pôsobiacich na hodnotu nehnuteľnosti.

Kto takého ocenenie akceptuje a kde ho môžete využiť ?

1. Notári – odborné ocenenie nehnuteľnosti pre dedičské konanie
2. Súdy – pre rôzne súdne konania ako dôkaz v rámci hospodárnosti konania
3. Mediátori – podklad pre mediačnú dohodu
4. Advokáti
5. Vysporiadanie BSM – bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
6. Stanovenie ceny pred začiatkom predajom
7. Informatívne ocenenie

Garantujeme profesionálne spracovanie ocenenia nehnuteľnosti s dodržaním podmienok stanovených notármi a súdmi.

Súčasťou odborného ocenenia sú fotografie exteriéru, interiéru, príslušenstva, vedľajších stavieb, prístavieb s popisom ohodnocovaných nehnuteľnosti.

Ocenili sme už viacero nehnuteľností
- rodinné domy
- byty
- výrobný areál

V prípade, že sa rozhodnete predať svoju nehnuteľnosť prostredníctvom našej realitnej kancelárie je ocenenie pre vás vyhotovené ZDARMA