Ocenenie nehnuteľností

Ocenenie nehnuteľností

Vypracujeme vám profesionálne ocenenie vašej nehnuteľnosti, na základe odborného vyjadrenia našej realitnej kancelárie už do 48 hodín.

Pri stanovení ceny využívame kombináciu porovnávacej metódy a vplyvov pôsobiacich na hodnotu nehnuteľnosti.

Kto takého ocenenie akceptuje a kde ho môžete využiť ?

1. Notári – odborné ocenenie nehnuteľnosti pre dedičské konanie
2. Súdy – pre rôzne súdne konania ako dôkaz v rámci hospodárnosti konania
3. Mediátori – podklad pre mediačnú dohodu
4. Advokáti
5. Vysporiadanie BSM – bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
6. Stanovenie ceny pred začiatkom predajom
7. Informatívne ocenenie

Garantujeme profesionálne spracovanie ocenenia nehnuteľnosti s dodržaním podmienok stanovených notármi a súdmi.

Súčasťou odborného ocenenia sú fotografie exteriéru, interiéru, príslušenstva, vedľajších stavieb, prístavieb s popisom ohodnocovaných nehnuteľnosti.

Ocenili sme už viacero nehnuteľností
- rodinné domy
- byty
- výrobný areál

V prípade, že sa rozhodnete predať svoju nehnuteľnosť prostredníctvom našej realitnej kancelárie je ocenenie pre vás vyhotovené ZDARMA