Predal som byt nadobudnutý kúpou - TIGER REALITY s. r. o.

Predal som byt nadobudnutý kúpou

Predali ste byt a premýšľate, či máte alebo nemáte podať daňové priznanie?

 

Poďme sa na to pozrieť bližšie.

 

Podať daňové priznanie musíte vždy, ak  ste predali byt a príjem z tohto predaja nehnuteľnosti nie je oslobodený od dane z príjmov.

Takýto príjem z predaja nehnuteľnosti sa potom zaraďuje medzi ostatné príjmy a to ako príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností.

 

Oslobodenie od dane

 

Aby bol váš príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane, potrebujete vlastniť nehnuteľnosť minimálne 5 rokov.

Táto lehota sa  začína počítať odo dňa, kedy ste sa stali vlastníkom bytu.

Pozor! Nie je to dátum uvedený na kúpnej zmluve, ale dátum, kedy došlo k povolenie vkladu na katastri.

 

Príklad: V roku 2019 ste sa rozhodli kúpiť si byt. Dňa 15. mája 2019 ste podpísali u notára kúpnu zmluvu a vložili ste ju na príslušný kataster. Následne kataster povolil vklad dňa 13. júna 2019.

Takže lehota piatich rokov začína plynúť od 13. júna 2019.  Oslobodený od dane budete, ak kúpnu zmluvu podpíšete najskôr 14. júna 2024.

Do tohto dátumu nesmiete mať podpísanú žiadnu rezervačnú zmluvu, ani zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.

 

Ak je váš príjem oslobodený od dane, tak nemusíte podávať ani daňové priznanie.

 

Vlastníkom som bol menej ako 5 rokov

 

Predali ste byt skôr ako uplynula 5 ročná lehota?

V tomto prípade musíte podať daňové priznanie.

 

Neodporúčame sa tejto povinnosti vyhýbať, finančná správa si vás nájde ľahko. Informácie o prevodoch nehnuteľností v lehote do 5 rokoch získavajú priamo z katastra nehnuteľností.

Ak by ste daňové priznanie nepodali, finančná správa vás na to vyzve a daň budete musieť zaplatiť.

Môžete si však uplatniť výdavky, ktorými sú:

  • cena za ktorú ste byt kúpili
  • provízia realitnej kancelárii za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti
  • finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu. Pre tento prípad je dobré si odkladať bločky.
  • výdavky preukázateľne vynaložené na obstaranie majetku alebo jeho výrobu vo vlastnej réžii; výdavkami preukázateľne vynaloženými na obstaranie nehnuteľností sú aj:

 

  • úhrada za prevod členských práv a povinností spojených s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu
  • úroky z hypoúveru alebo stavebného úveru súvisiace s obstaraním tejto nehnuteľnosti alebo úroky z účelového úveru na bývanie, ktorý má v zmluvných podmienkach uvedené obstaranie tejto nehnuteľnosti

 

zdroj: financnasprava.sk